Prekambryjska - Dziewiczo Czysta - Antyoksydacyjna
UZDRAWIAJĄCA WODA ŹRÓDLANA

z certyfikatem LIQUIDUM DIVINE


Sanum Per Aquam - Zdrowi Dzięki Wodzie
ta starożytna maksyma przypomina nam to, o czym zapomnieliśmy - że zdrowie możemy pielęgnować przez całe życie dzięki odpowiedniej wodzie!


tingnam

Od wieków woda była uważana za coś świętego, co kryje w sobie mnóstwo magicznych mocy. Do dziś, pomimo niezliczonych badań i doświadczeń, jest nadal nieodgadnionym fenomenem natury. Nawet naukowcy twierdzą, że woda nie tylko ma mnóstwo leczniczych właściwości które możemy odpowiednio wykorzystać, ale posiada też pamięć i zachowuje się jak żywy organizm - bardzo inteligentny organizm którego fenomen, jeśli zrozumiemy, może nam pomóc zachować zdrowie i młodość przez długie, długie lata.

Wg tradycji tybetańskiej, woda jest jednym z pięciu żywiołów organizujących życie człowieka. Jest niezmiernie ważna i to nie tylko z uwagi na jej naturalną potrzebę i nieodzowność do życia. Praktyki rozwijające pozytywne aspekty wody to praktyki pobudzające miłość a ta jest podstawą harmonii zaś harmonia jest podstawą zdrowia.

W symbolice biblijnej religii chrześcijańskiej, wodzie przypisano przydomek "żywa" i porównano ją do Ducha Świętego. Stosuje się ją do obrzędu chrztu św. potwierdzając niejako jej zdolność do przenoszenia informacji na poziom subatomowy komórek organizmu człowieka - chrzest oczyszcza duszę człowieka a więc niewidzialną strukturę energetyczną połączoną z umysłem wszechświata czyli Boskim polem kreacji - Duchem Świętym.

Człowiek to praktycznie woda. Prawie 70% masy ciała i pond 80% mózgu to woda która jest nośnikiem informacji w całej strukturze energetycznej człowieka za sprawą neuronów. Istnienie pamięci wody i właściwości przenoszenia przez nią informacji udowodnił naukowo dr Masaru Emoto z Japonii. Woda zapisuje i przenosi informacje generowane przez słowa, dźwięki, uczucia, intencje, myśli, emocje a to oznacza, że posiada świadomość, czyli - woda może być programowana uzdrawiającą informacją! (obejrzyj film)

Ludzie z czystą i niezbrukaną negatywnymi emocjami i myślami intencją, potrafią przekazać wodzie konkretną i ukierunkowaną informację uzdrawiającą, bo woda jest dla organizmu człowieka, czymś w rodzaju akumulatora informacji, zarządzających jego strukturą psycho-fizyczną. Oznacza to, że słowa, myśli i intencje generowane z poziomu serca, kiedy częstotliwość fal mózgowych wynosi ok 10 cylki/sek (Alfa), uformowane w obrazy energetyczne, potrafią zmienić nie tylko informację genetyczna ale także strukturę DNA (czytaj więcej).


Lamowie tybetańscy, szczególnie ci z najstarszej z tradycji Bon, znani są od tysięcy lat z tego, że potrafią robić rzeczy, które dla większości ludzi mają znamiona cudów! Woda - najbardziej tajemnicza substancja na ziemi - juz sama w sobie jest cudem natury, ale poprzez duchowe rytuały tybetańskich mnichów, uzyskuje właściwości mające niezwykły wpływ na człowieka, specjalnie w zakresie zdrowia. Przykładem jest woda Ting Nam ze Zdroju Jelenia Struga.

To dziewiczo czysta (także informacyjnie) woda z uformowanych ponad 2 miliardy lat temu pokładów w prekambryjskich gnejsach na głębokości ponad 750m. Woda została doceniona przez Tybetańskiego lamę i dostojnika z Tradycji Bon, jego Eminencję Chongtula Rinpoche i poprzez kilkuletni proces energetyczny zaprogramowana na uzdrawianie ludzi z chorob cywilizacyjnych, zwłaszcza nowotworów - co było jego szczególna intencją.

Tybetańskie rytuały modlitewne prowadzone systematycznie przy Zdoju Jelenia Struga, porządkują i utrwalają strukturę wody na poziomie molekularnym, otwierając ją na swobodny przepływ informacji od Ducha Stwórcy do energetycznej struktury ciała człowieka. Ten duchowy proces, znany tylko najbardziej wtajemniczonym mnichom, człowiekowi pijacemu taką wodę, daje Liquidum Divine.


tingnam tingnam tingnam

Ceremonia uświęcenia (programowania) wody, nadania jej nazwy Ting Nam oraz właściwości uzdrawiających z ukierunkowaniem na choroby cywilizacyjne, szczególnie nowotwory, odbyła się 9-go maja 2015 roku w miejscu czerpania wody ze Zdroju Jelenia Struga, na terenie Jelenia Struga MEDICAL SPA.

W uroczystej ceremonii którą prowadził tybetański lama Jego Eminencja Chongtul Rinpoche w asyście zaproszonego specjalnie z Tybetu dostojnika, udział wzięli także wtajemniczeni w rytuał inicjatorzy projektu Ting Nam.

Systematyczne wizyty czcigodnego lamy przy Zdroju Jelenia Struga wzmacniają energetyczny przekaz Liquidum Divine w wodzie TingNam

 

SPA    

www.tingnam.com - website designed by ALPOL
Sanum Per Aquam Association a Division of Life Improvement Institute LLC
www.remedium.us     August 2015      All rights reserved